نگرش تازه‌ای در زمینه انسداد ریه در بیماری کرونا

محققان به رهبری دانشگاه گوتینگن تکنیک تصویربرداری سه بعدی جدیدی را برای تجسم آسیب بافتی در کرونا حاد توسعه داده اند. فیزیکدانان دانشگاه گوتینگن، به همراه با آسیب شناسان و متخصصان ریه در دانشگاه پزشکی هانوفر، یک روش تصویربرداری سه بعدی را ایجاد کرده اند که با استفاده از این تکنیک در بیماری کرونا حاد …

نگرش تازه‌ای در زمینه انسداد ریه در بیماری کرونا ادامه »