علت درد شکم شما چیست و چگونه می توان آن را درمان کرد؟

بررسی اجمالی درد شکمی دردی است که بین نواحی قفسه سینه و لگن ایجاد می شود. درد شکم می تواند گرفتگی، درد کسل کننده، متناوب یا تیز باشد. به آن معده درد نیز گفته می شود.التهاب یا بیماری هایی که اندام های شکم را تحت تأثیر قرار می دهند می توانند باعث درد شکم شوند. …

علت درد شکم شما چیست و چگونه می توان آن را درمان کرد؟ ادامه »