۵ تکنولوژی روز پزشکی که دنیای پرستاری را متحول می کند

به عنوان ابزارهایی بسیار بصری و اغلب قابل حمل، این فناوری ها در حال تغییر شکل تجربه ارائه مراقبت برای پرستاران و بیماران آنها هستند. یادداشت سردبیر: این مجموعه مطالب که در داشبورد Insider شما نمایش داده می شود، طی هفته های آینده برای ارائه مشاوره در مورد همکاری رانندگی بین تیم های IT و …

۵ تکنولوژی روز پزشکی که دنیای پرستاری را متحول می کند ادامه »