تفاوت رادیولوژیست با رادیوگرافر چیست؟

با وجود بسیاری از مشاغل در زمینه پزشکی، درک تفاوت بین تخصص های خاص گاهی اوقات گیج کننده است. به عنوان مثال، رادیولوژیست و رادیوگرافر هر دو متخصص پزشکی هستند که از فن آوری تصویربرداری در عمل خود استفاده می کنند.تصویربرداری پزشکی شامل انواع مختلفی از اقدامات و آزمایشات تشخیصی مانند CT اسکن، سونوگرافی و …

تفاوت رادیولوژیست با رادیوگرافر چیست؟ ادامه »