رادیولوژی و تصویربرداری پزشکی

رادیولوژی شاخه ای از پزشکی است که از فناوری تصویربرداری برای تشخیص و درمان بیماری استفاده می کند.رادیولوژی ممکن است به دو بخش مختلف، رادیولوژی تشخیصی و رادیولوژی مداخله ای تقسیم شود. پزشکانی که در رادیولوژی تخصص دارند رادیولوژیست نامیده می شوند. رادیولوژی تشخیصی رادیولوژی تشخیصی به ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی کمک می کند …

رادیولوژی و تصویربرداری پزشکی ادامه »