سه پیشرفت باعث شده که استفاده از MRI برای غربالگری سرطان سینه انتخاب بهتری باشد

تصور می شود در آینده به جای اینکه برای تشخیص سرطان سینه از روش ماموگرافی استفاده شود، MRI بکار برود. پیشرفت های اخیر سبب شده است که MRI برای غربالگری سرطان سینه سریعتر و دقیق تر عمل کند، علاوه بر این هزینه کمتری نیز خواهد داشت. در همایشی که در ۸ آگوست در جلسه سالیانه …

سه پیشرفت باعث شده که استفاده از MRI برای غربالگری سرطان سینه انتخاب بهتری باشد ادامه »