بینایی ماشین و بینایی کامپیوتر به زبان ساده

حوزه­‌های بینایی ماشین (Machine Vision) و بینایی کامپیوتر (Computer Vision) دو زمینه کاملا مرتبط به یکدیگر بوده و خیلی از اوقات در مکان و زمان­‌های مختلف معنی یکسانی می­‌دهند که در این متن تفاوت­‌های برای آن بیان خواهیم کرد. ابتدای به بینایی ماشین می‌پردازیم و اکثر توضیحات آن قابل تعمیم به بینایی کامپیوتر نیز هست. …

بینایی ماشین و بینایی کامپیوتر به زبان ساده ادامه »