پولیپ چیست و چگونه درمان می شود؟

پولیپ چیست؟ پولیپ ها رشد غیرعادی بافتی هستند که غالباً به صورت برجستگی های صاف و کوچک یا ساقه های ریز مانند قارچ به نظر می رسند. اکثر پولیپ ها کوچک و کمتر از نیم اینچ عرض دارند. پولیپ در روده بزرگ شایع ترین است، اما ایجاد پولیپ در مکان های زیر ممکن است: کانال …

پولیپ چیست و چگونه درمان می شود؟ ادامه »