به مارکوپکس خوش آمدید

انواع تصویربرداری پزشکی

رادیولوژی و تصویربرداری پزشکی

رادیولوژی شاخه ای از پزشکی است که از فناوری تصویربرداری برای تشخیص و درمان بیماری استفاده می کند.رادیولوژی ممکن است به دو بخش مختلف، رادیولوژی تشخیصی و رادیولوژی مداخله ای تقسیم شود. پزشکانی که در رادیولوژی تخصص دارند رادیولوژیست نامیده می شوند. رادیولوژی تشخیصی رادیولوژی تشخیصی به ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی کمک می کند …

رادیولوژی و تصویربرداری پزشکی ادامه »

انواع روش های مختلف تصویرپردازی پزشکی

در پزشکی مدرن، تکنیک های مربوط به تصویربرداری پزشکی پیشرفت چشمگیری داشته اند. امروزه توانایی دستیابی به اطلاعات مرتبط با بدن انسان و معاینات بالینی بسیار آسان تر شده است. در طول سال های گذشته، انواع مختلف تصویربرداری پزشکی به دنیا معرفی شده اند که هرکدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. روش های …

انواع روش های مختلف تصویرپردازی پزشکی ادامه »

به دنبال مطلب خاصی هستید؟