تاریخچه پکس

پیشرفت تکنولوژی در زمینه‌های مختلف زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. حوزه پزشکی به طور خاص از این تغییرات تأثیر پذیرفته است. پیشرفت در روش‌های تشخیص، شناسایی و درمان بیماری‌ها قابل توجه بوده است. روش‌های پیشرفته تصویربرداری از اعضای داخلی و غیر قابل دسترس بدن و روش‌های جراحی با استفاده از تکنولوژی‌های جدید، …

تاریخچه پکس ادامه »