چرا باید روش انتقال الکترونیکی تصاویر را انتخاب کنیم

در پزشکی مقوله زمان بسیار مهم است. به همین دلیل نیاز شدید به انتقال مطمئن و سریع تصاویر کاملا مشهود است. با توجه به آمار جمع آوری شده توسط سازمان سلامت و بهداشت، حذف دیسک‌های فشرده از روند اشتراک تصاویر می‌تواند به صرفه جویی زمانی در حدود ۲۵ دقیقه ختم شود. حتما از خود می …

چرا باید روش انتقال الکترونیکی تصاویر را انتخاب کنیم ادامه »