آیا با ایمپلنت فلزی می‌توان ‌ام‌آر‌آی انجام داد؟

وجود اشیای فلزی در بدن برای ‌ام آر ‌آی یکی از نگرانی‌های بسیاری از افراد است. درواقع اگر جراحی‌های متعددی انجام داده باشید، به احتمال زیاد قطعات فلزی متفاوتی نیز در بدن شما وجود دارد. همین امر سبب می‌شود که تصویربرداری ‌ام‌آر‌آی به چالش بزرگی برای این دسته از افراد تبدیل شود. می‌پرسید چرا؟ دستگاه …

آیا با ایمپلنت فلزی می‌توان ‌ام‌آر‌آی انجام داد؟ ادامه »