درک امنیت برنامه های تحت وب در بهداشت و درمان

با توجه به استفاده هرچه بیشتر نهاد های درمانی از فناوری های نوین و اتصال به اینترنت ، امنیت نرم افزارهای تحت وب ، مسئله ای بسیار مهم است. محیط های درمانی مدرن ، به منظور ارائه انواع جدیدی از خدمات فناوری ، پشتیبانی از انواع کاربران و ارائه هرچه بهتر خدمات مراقبتی و درمانی …

درک امنیت برنامه های تحت وب در بهداشت و درمان ادامه »