آیا می‌توانیم استخوان انسان را در خارج از بدن انسان پرورش دهیم؟

پاسخ این سوال ممکن است به زودی مثبت باشد، اما قبل از اینکه بفهمیم چطور ممکن است، باید ببینیم که چگونه استخوان‌ها به طور طبیعی در داخل بدن رشد می‌کنند. رشد بیشتر استخوان‌ها از زمان جنینی به عنوان یک غضروف نرم و انعطاف پذیر شروع می‌شوند. سلول‌های تشکیل دهنده استخوان، غضروف‌ها را با یک شبکه …

آیا می‌توانیم استخوان انسان را در خارج از بدن انسان پرورش دهیم؟ ادامه »