سرطان خون در کودکان و رابطه آن با پرتودهی در دوران بارداری مادر!

یک مورد سرطان خون در کودک ۳ ساله به دنبال پرتودهی در زمان حضور در رحم مادر و در مردی بالغ به دنبال پرتودهی ستون فقرات برای «اسپوندیلیت آنکیلوزان» در آوریل ۱۹۵۹، توسط «آ. جی. اس کوپر» و «آ. اس استین‌بک» از استرالیا،  گزارش شد. سرطان خون در کودکان و مطالعات آلیس استوارت نگرانی در …

سرطان خون در کودکان و رابطه آن با پرتودهی در دوران بارداری مادر! ادامه »