بارداری و هرآنچه که باید درباره بدانید

بارداری و فرزند دار شدن تصمیم بسیار مهمی‌ در زندگی افراد است که تغییرات زیادی ‌در زندگی ایجاد ‌می‌کند. این تصمیم باید آگاهانه و با در نظر داشتن تما‌می ‌مسائل و نکات اتخاذ شود. سبک زندگی در دوران بارداری و قبل از این دوران، سلامتی روحی و جسمی ‌مادر و فرزند در تمام دوران زندگی …

بارداری و هرآنچه که باید درباره بدانید ادامه »