به مارکوپکس خوش آمدید

مهدی یوسف زاده

مهدی یوسف زاده

مقالات منتشر شده

هوش مصنوعی به زبان ساده

هوش مصنوعی(Artificial Intelligence) از دو کلمه متفاوت ساخته شده است. منظور از مصنوعی(Artificial) یعنی ساخته شده به دست بشر است و از طرفی دیگر هوش(Intelligence)

مطالعه بیشتر

به دنبال مطلب خاصی هستید؟