Hanging Protocol

پروتکل نمایش Hanging چیست؟ پروتکل Hanging در زمینه تصویربرداری پزشکی، به محموعه‌ای از قوانین و دستورالعمل‌هایی اشاره دارد که نحوه چیدمان نمایش تصاویر پزشکی را در دیویژن (ایستگاه کاری تشخیصی) و متریک (سامانه تحت وب پکس) را تعیین می‌کند. این امر به ویژه در تصویربرداری پزشکی که در آن متخصصان مراقبت‌های بهداشتی نیاز به تفسیر …

Hanging Protocol ادامه »