گزارش نویسی در متریک

همواره یکی از خواسته‌های پزشکان رادیولوژیست امکان ثبت گزارش پزشکی در کنار مشاهده تصویر پزشکی در سامانه پکس می‌باشد، زیرا در سامانه پکس از ابزارهای تشخیصی-تخصصی برروی تصویر استفاده می‌کنند. اما بسیاری از پزشکان در حال حاضر برای ثبت ریپورت به سامانه‌ دیگری رجوع می‌کنند زیرا آن سامانه از ابزارهای گزارش‌دهی مناسبی برخوردار است. بنابراین، …

گزارش نویسی در متریک ادامه »