به مارکوپکس خوش آمدید

روز: مرداد ۱۷, ۱۴۰۰

کامپیوتر دیجیتال الکترونیکی اولیه قسمت اول

با ظهور الکترونیک مدرن، جریان الکتریکی جایگزین قطعات متحرک کامپیوترهای اولیه گردید و لوله‌های خلاء نیز جایگزین سوئیچ‌های الکترومکانیکی گردید. نسل اول کامپیوترها به صورت دستی سیم کشی شده بودند و مدارهای آن برنامه‌هایشان بودند. با پیشرفت پردازنده‌های کامپیوتری، ساختار سیستم کامپیوترهای جدید ایجاد شد. Colossus – اولین کامپیوتر دیجیتال Colossus به عنوان اولین کامپیوتر …

کامپیوتر دیجیتال الکترونیکی اولیه قسمت اول ادامه »

کامپیوتر دیجیتال الکترونیکی اولیه

با ظهور الکترونیک مدرن، جریان الکتریکی جایگزین قطعات متحرک کامپیوترهای اولیه گردید و لوله‌های خلاء نیز جایگزین سوئیچ‌های الکترومکانیکی گردید. نسل اول کامپیوترها به صورت دستی سیم کشی شده بودند و مدارهای آن برنامه‌هایشان بودند. با پیشرفت پردازنده‌های کامپیوتری، ساختار سیستم کامپیوترهای جدید ایجاد شد. Colossus – اولین کامپیوتر دیجیتال Colossus به عنوان اولین کامپیوتر …

کامپیوتر دیجیتال الکترونیکی اولیه ادامه »

به دنبال مطلب خاصی هستید؟