کامپیوترهای دیجیتال الکترومکانیکی

اولین کامپیوترهای داده‌های دیجیتال، ماشین حساب‌های مکانیکی بودند که در اواسط دهه ۱۶۰۰ توسط پاسکال در فرانسه اختراع شده بودند. در دهه ۱۸۳۰، باباژ (یک ریاضی دان انگلیسی)، یک دستگاه محاسبه مکانیکی خودکار با دنده‌ها و اتصالات ساخت که Difference Engine نامگذاری کرده بود. وی سپس یک موتور تحلیلی پیشرفته‌تری را ایجاد نمود که به …

کامپیوترهای دیجیتال الکترومکانیکی ادامه »