بهترین پکس از نظر لنی رزنیک مدیر رادیولوژی Agfa HealthCare

بهترین پکس باید قابلیت‌های مورد نیاز و چه بسا فراتر از نیاز فعلی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ومراکز تصویربرداری پزشکی را در خود در برداشته باشد. موارد زیر از جمله مواردی است که حتما در هنگام انتخاب بهترین پکس باید در نظر بگیرید.  ۱. مدیریت حجم زیاد مجموعه داده ها ظهور روش‌های multi-slice چالش‌های منحصر …

بهترین پکس از نظر لنی رزنیک مدیر رادیولوژی Agfa HealthCare ادامه »