۵ نکته برای انتخاب سیستم پکس PACS ایده آل، از نظر استیو دیتن

قبل از انتخاب سیستم پکس PACS، موارد زیر بهتر است بررسی شود چرا که تمام سیستم های PACS که یک کاربر باید در نظر بگیرد از نظر قابلیت مجموعه ابزار تقریبا مشابه هستند. اما باید چند مسئله مهم را بخاطر بسپارید. ۱. سهولت استفاده از سیستم را در نظر بگیرید زیرا در پذیرش محصول جدید …

۵ نکته برای انتخاب سیستم پکس PACS ایده آل، از نظر استیو دیتن ادامه »