چرا تله ‌رادیولوژی مورد استقبال پزشکان رادیولوژیست است؟

تله ‌رادیولوژی امروزه بسیار مورد استقبال پزشکان رادیولوژیست قرار گرفته است و تاثیرات چشم‌گیری در روند کار آنها به خصوص در دوران کرونا داشته است. از آنها سوال شد که در مورد تله ‌رادیولوژی چه چیزی را بیشتر دوست دارند. در ادامه با هم نظر ۵ پزشکِ رادیولوژیست در مورد تله ‌رادیولوژی را بررسی ‌می‌کنیم. …

چرا تله ‌رادیولوژی مورد استقبال پزشکان رادیولوژیست است؟ ادامه »