کنترل متاستاز مغزی در سرطان سینه

سرطان ریه، ملانوما و سرطان سینه سه نوع از سرطان هستند که در آنها احتمال متاستاز مغزی بالا است. در سایر سرطان‌های با تومور جامد و برخی بدخیمی‌های هماتولوژیک، امکان متاستاز در مغز وجود دارد اما احتمال آن کمتر است. این امر به حدی در سرطان ریه پیشرفته شایع بوده که در ابتدای ظهور آن …

کنترل متاستاز مغزی در سرطان سینه ادامه »