آسیب های تاندون آشیل چیست؟

تاندون آشیل نوعی رشته ی بافتی بوده که عضلات پشت ساق را به پاشنه متصل کرده و قدرت و انعطاف آن برای فعالیت هایی چون پریدن ، راه رفتن و دویدن مهم است. این تاندون به هنگام انجام فعالیت روزمره و همچنین ورزش و فعالیت های تفریحی استرس و فشار زیادی را متحمل می شود. …

آسیب های تاندون آشیل چیست؟ ادامه »