دیابت نوع ۱

اگر شما دیابت نوع ۱ دارید ، یعنی پانکراستان انسولین تولید نمی کند یا مقدار خیلی کمی تولید می کند. انسولین به قند خون کمک می کند وارد سلول های بدن شده تا آن ها از آن به عنوان انرژی استفاده کنند. بدون انسولین ، قند نمی تواند وارد سلول ها شده و در خون …

دیابت نوع ۱ ادامه »