جزئیات دقیق پکس های ابری (مبتنی بر ابر)

سیستم بایگانی و ذخیره سازی تصاویر پزشکی (PACS) شامل تعداد زیادی دستگاه مختلف است که با هم کار می‌کنند تا با دیجیتالی کردن آنها، استفاده از فیلم‌های فیزیکی تولید شده توسط روش‌های مختلف تصویربرداری را از بین ببرند. این امر سهولت و راحتی را در ذخیره سازی و انتقال این تصاویر دیجیتالی به ارمغان می‌آورد، …

جزئیات دقیق پکس های ابری (مبتنی بر ابر) ادامه »