سی تی اسکن

سی تی اسکن چیست؟ سی تی اسکن روشی جدید در تصویربرداری پزشکی است. چنانچه که در مقاله سی تی اسکن چیست عنوان کردیم، CT Scan مخفف Computed Tomography Scan (اسکن توموگرافی کامپیوتری) است که گاهی به صورت CAT scan هم نشان داده می‌شود. در این روش مجموعه‌ای از تصاویری که توسط باریکه‌های بسیار نازک اشعه …

سی تی اسکن ادامه »