سامانه یکپارچه کاوش

سامانه کاوش یک مجموعه ی خدمات درمانی که چندین مرکز درمانی زیرمجوعه ی آن است، نیازمند داشتن سامانه یکپارچه کاوش، برای دسترسی واحد به کلیه اطلاعات تصویربرداری مراکز تحت پوشش می باشد. به نحوی که تنها با دسترسی به آن درگاه واحد و در یک جستجوی ساده، کلیه سوابق بیماران و گزارش های موردنظر را …

سامانه یکپارچه کاوش ادامه »