ابر تصویربرداری پزشکی

در دنیایی که با سرعت در حال حرکت به سمت مفهموم اینترنت اشیاء می باشد و به صورت مستقیم دنیای فیزیکی و سیستم های مبتنی بر کامپوتر با هم ادغام شده اند، تصویربرداری پزشکی نیز از این تکنولوژی، برای ارتقای مراقبت از سلامت، بی بهره نمانده است. استفاده از ابر تصویربرداری پزشکی، همکاری منابع پزشکی …

ابر تصویربرداری پزشکی ادامه »