ویدئوها
اسفند ۵, ۱۳۹۶
Marcopacs-Metric

Metric

سامانه تحت وب(متریک)

سيستم MARCO Metric Web Server دسترسي متخصصين به تصاوير از طريق Web را فراهم مي آورد، به نحوي متخصص و رادیولوژیست تنها با دسترسی به اینترنت و باز کردن Website مرکز درماني مراجعه کرده و وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور به ليست بيماران دسترسي مي يابد. و با استفاده از امکانات تعبيه شده به سهولت تصاوير مربوطه را مرور مي نمايد.
marcopacs-tablet