Report-linkتبادل گزارشها ReportLink

با توجه به اینکه خروجی تصویربرداری تشخیصی در نهایت در قالب Report توسط متخصص پیاده سازی میشود، ارائه راهکارهای مناسب در این رابطه ضروری است. تمامی تلاش پرسنل تصویربرداری، فنی و پزشکان رادیولوژیست در گزارش نهایی تشخیصی خلاصه می گردد که بایستی در زمان و مکان مناسب با صحت کامل در اختیار پزشک معالج قرار گیرد.

در این راستا، سیستم های مارکو پکس امکان Reporting با قابلیتهای زیر را فراهم میآورد :

Text : که شامل جستجوی متنی، دسته بندی و تگ کردن نیز میباشد

Voice : ثبت و پخش گزارش ثبت شده توسط پزشک با دسترسی مشخص

Image/File Attach: که در واقع شامل هرگونه فایل مورد نظر پزشک / متخصص جهت attach شدن به سوابق بیمار به عنوان بخشی از گزارش است. شامل گزارش شرح حال، آزمایشگاه، سونوگرافی و یا …

از سوی دیگر در بسیاری از مراکز گزارش نویسی در سیستم HIS صورت میگیرد و باید روالی برای تبادل گزارش با سیستم های HIS نیز وجود داشته باشد.

محصول ReportLink ،  امکان تبادل دوطرفه گزارش ها بین سیستم پکس به HIS را فراهم میاورد.

فرمت ارائه گزارش به سیستم HIS

  • امکان دستیابی به تمامی گزارشهای انجام شده در سیستم پکس (تکست، HTML و یا Voice) توسط سیستم HIS با استفاده از WebService مهیا شده است.

دریافت گزارش از سیستم HIS (به سه روش)

  • دسترسی مستقیم DB (از طریق View DB که سیستم HIS فراهم میکند)
  • دسترسی با استفاده از کتابخانه ( که قاعدتا با استفاده از DLL ارائه شده توسط HIS انجام میشود)
  • استفاده از webserivce/webapi در صورتیکه HIS این سرویس را فراهم آورد