محصولات

dipacs

پکس چیست؟

در واقع سيستم diPacs به عنوان هسته مرکزي PACS مرکز درماني عمل کرده، و ذخيره و مديريت تصاوير و اطلاعات را بطور متمرکز فراهم مي آورد. براي اين امر، پس از نصب سيستم diPacs لازم است تا مشخصات diPacs در کليه موداليتيهاي مرکز (CT, MR, XA, US )… ,تعريف شود و کليه تصاوير و exam هاي عمليات تشخيصي به سيستم diPacs ارسال مي گردد.
مارکو پکس

division Proچیست؟

ایستگاه کاربری diVision Pro ویژه کاربری تخصصی توسط رادیولوژیستها و متخصصینی طراحی شده است که علاوه بر ابزارهای معمول کاری و پردازش دوبعدی تصاویر نیاز به تصویر سازی مجازی و 3D Processing به همراه فانکشهای پیشرفته در MPR و MIP و MinIP هستند.
Broker

بروکر چیست؟

حلقه مفقوده جهت اتوماسیون کامل مراکز درمانی را فراهم می نماید. در واقع ارتباطی دو طرفه بین دستگاه تصویر برداریو سیستم اطلاعات درمانی(پذیرش تصویربرداری) مرکز را بوجود می آورد و با پیاده سازی آن، اطلاعات بصورت مکانیزه روی دستگاه تصویر برداری بارگذاری شده و کارشناس تصویربرداری نیازی به ورود اطلاعات بصورت دستی نخواهد داشت.
Skyweb

سامانه Skyweb چیست؟

مجموعه هاي خدمات درماني که از مجموع چندين مرکز درماني تشکيل شده اند نيازمند داشتن راهکاري يکپارچه براي دسترسي واحد به کليه مراکز تحت پوشش هستند به نحويکه تنها با دسترسي به آن درگاه واحد و در يک جستجوي ساده کليه سوابق بيماران و گزارشهاي مورد نظر را بصورت يکتا مشاهده کنند.
metric

سیستم تحت وب چیست؟

سیستم MARCO Metric Web Server دسترسی متخصصین به تصاویر از طریق Web را فراهم می آورد، به نحوی متخصص و رادیولوژیست تنها با دسترسی به اینترنت و باز کردن Website مرکز درمانی و وارد نمودن Username و رمز عبور به لیست بیماران دسترسی می یابد. و با استفاده از امکانات تعبیه شده به سهولت تصاویر مربوطه را مرور می نماید.
diRect-Media

سیستم انتشار و چاپ مدیا چیست؟

سیستم diRect Media جهت سهولت کار کابران مرکز در زمینه رایت CD/DVD طراحی شده، به نحوی که CD/DVD های مرکز بدون هرگونه عملیات دستی و کاملا اتوماتیک رایت شده و با Label دلخواه مرکز لیبل زنی می شود. این سیستم می تواند در کنار هریک از محصولات diPacs، diVision، diMention قرار گیرد و یا حتی بصورت مرکزی مورد استفاده تمام بخشها بطور همزمان باشد.
division

division classic چیست؟

سيستم diVision برنامه اي است که در اختيار متخصصين و کاربران قرار مي گيرد تا تصاوير را از سيستم diPacs و از طريق شبکه بيمارستان بازيابي نمايند. اين برنامه با طراحي ساده و کاربردي، امکان دريافت و مرور بلافاصله تصاوير را فراهم مي آورد. به نحوي که بطور نرمال براي دريافت تصاويربيماري با 100تصوير، کمتر از 5 ثانيه زمان نياز است.
reportlink

ReportLink چیست؟

با توجه به اینکه خروجی تصویربرداری تشخیصی در نهایت در قالب Report توسط متخصص پیاده سازی میشود، ارائه راهکارهای مناسب در این رابطه ضروری است. تمامی تلاش پرسنل تصویربرداری، فنی و پزشکان رادولوژیست در گزارش نهایی تشخیصی خلاصه می گردد که بایستی در زمان و مکان مناسب با صحت کامل در اختیار پزشک معالج قرار گیرد.
discript

پرینت سرور چیست؟

سيستم diScript جايگزين فيلم پرينترهاي قديمي است، به نحوي که تصاوير ارسالي از موداليتي ها را بجاي فيلم راديولوژي روي کاغذ A3 يا A4 پرينت مي کند، که علاوه بر کاهش هزينه هاي درماني مرکز مي تواند به عنوان کمک تشخيص به همراه CD تحويل بيمار گردد.
Marcopacs