سی و چهارمین کنگره رادیولوژی ایران-مرکز همایش های بین المللی برج میلاد-12 اردیبهشت 1397