حضور مارکوپکس در سی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

IMG_0324
IMG_0496
IMG_0483

حضور مارکو پکس در همایش شب تحول دیجیتال ایران بهمن ماه ۱۳۹۷

fa34eb0f-c472-4d72-90fb-4b62cb76c4d7
3a1fade7-beb7-4a1b-92e6-8b3fcddaf909
926faee9-69b6-4f08-8619-da9fcd52020d

موشن گرافیک معرفی مارکوپکس

پائیز ۱۳۹۷

20181023_202534
20181023_203239
20181023_204218

تیم مارکو پکس در سی و چهارمین کنگره رادیولوژی ایران

1397 تهران-مرکز همایش های بین المللی برج میلاد
N71A3405