پرینتر سرور diScript

سيستم diScript جايگزين فيلم پرينترهاي قديمي است، به نحوي که تصاوير ارسالي از موداليتي ها را بجاي فيلم راديولوژي روي کاغذ A3 يا A4 پرينت مي کند، که علاوه بر کاهش هزينه هاي درماني مرکز مي تواند به عنوان کمک تشخيص به همراه CD تحويل بيمار گردد.

این سیستم امکان بهبود کیفیت تصاویر، درج مشخصات مرکز روی کاغذ پرینت شده را فراهم می آورد به نحوی که در صورت بکارگیری پرینترهای با DPI بالا میتواند خروجی های بسیار با کیفیت و قابل رقابت با فیلم را بوجود آورد.

 

مدیریت Job

 • امکان مشاهده و مدیریت Job های دریافتی.
 • امکان ثبت دستورات و Job های دریافتی برای تحلیل در آینده.

پشتیبانی از استاندارد DICOM

 • پشتيباني از استاندارد .DICOM 3.0.
 • پشتیبانی از GrayScale و ColorPrint دایکام.

تاریخ شمسی

 • پشتيباني از تاريخ شمسي برای چاپ روی کلیشه.

پشتیبانی از اندازه های مختلف کاغذ

 • پرينت A3 A4 A5 به صورت همزمان.
 • تعریف کانالهای ارتباطی و اندازه کاغذهای مختلف برای هر کانال.
 • معادل سازی ابعاد کلیشه های استاندارد با ابعاد کاغذهای استاندارد.

پشتیبانی از پرینترهای Xerox

 • پشتيباني از پرينترهاي كيفيت بالاي زيراكس (XEROX) و دیگر پرینترهای PostScript.

تعریف حاشیه و annotation

 • امکان تعریف حاشیه و مارجین مورد نظر مرکز.
 • امکان چاپ لوگو، متن فارسی، و مشخصات دلخواه روی کاغذ.

پشتیبانی از ترکیبندی های مختلف

 • پشتیبانی از تمامی ترکیب بندی های ممکن و ارسالی توسط دستگاهها.

تنظیم کیفیت

 • امکان تنظیم روشنایی و کیفیت تصویر برای هر کانال.
 • امکان تبدیل تصاویر رنگی به سیاه و سفید.

سازگار با تمامی مودالیتیها

 • مبدل تصاوير DICOM روي پرينترهاي کاغذي post-script.
 • سازگار با تمامی دستگاههایی که با Image های معمول کار میکنند.

پشتیبانی از Windows Printer ها

 • پشتیبانی از کلیه پرینترهای معمول جوهر افشان و لیزری.
 • پرینترهای کوچک A5 و خاص.
 • امکان Queue کردن پرینتها در صورت خرابی پرینتر.