فهرست برخی دیگر از پروژه ها

برخی مراکز آموزشی و پژوهشی و دانشگاهی خارج از تهران

بیمارستان ایت الله روحانی بابل
بیمارستان آیت الله روحانی بابل
بیمارستان شهید محمدی بندر عباس
بیمارستان شهید محمدی بندر عباس
بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان
بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان
بیمارستان گنجویان دزفول
بیمارستان گنجویان دزفول
بیمارستان ایت الله صدوقی یزد
بیمارستان ایت الله صدوقی یزد
بیمارستان شهید گنجی برازجان
بیمارستان شهید گنجی برازجان
بیمارستان امام خمینی ارومیه
بیمارستان امام خمینی ارومیه
مرکز قلب چمران اصفهان
مرکز قلب چمران اصفهان

برخی مراکز خصوصی

بیمارستان پارس رشت
بیمارستان پارس رشت
بیمارستان سینای مشهد
بیمارستان سینای مشهد
بیمارستان مهر اهواز
بیمارستان مهر اهواز
Erfan Hospital
بیمارستان عرفان تهران

razavi mashhad
بیمارستان رضوی مشهد
Erfan Niyayesh Hospital
بیمارستان عرفان نیایش تهران
Yasrebi Hospital
بیمارستان آیت الله یثربی کاشان
بیمارستان امید تهران
بیمارستان امید تهران
بیمارستان آتیه تهران
بیمارستان آتیه تهران
payambaran hospital
بیمارستان پیامبران تهران
sasan hospital
بیمارستان ساسان
بیمارستان کیش
بیمارستان کیش
مرکز تصویربرداری دکتر اطهری
مرکز تصویربرداری دکتر اطهری
بیمارستان بهمن زنجان
بیمارستان بهمن زنجان
بیمارستان فوق تخصصی پارس
بیمارستان فوق تخصصی پارس
Mehr hospital
بیمارستان مهر تهران