یقیناً پیشنهادات و انتقادات شما برای تیم مارکوپکس ارزشمند است.