مقالات

ژوئن 25, 2019
تفکر سیستمی برای حل مسئله

تفکر سیستمی

تفکر سیستمی، نگرشی است که برای حل مسئله، تمامی ابعاد مسئله را در نظر می گیرد و آنگاه به حل مسئله می پردازد. در این تفکر […]