مقالات

جولای 6, 2019
سامانه یکپارچه skyweb

سامانه یکپارچه Skyweb

یک مجموعه ی خدمات درمانی که چندین مرکز درمانی زیرمجوعه ی آن است، نیازمند داشتن سامانه یکپارچه SkyWeb، برای دسترسی واحد به کلیه اطلاعات تصویربرداری مراکز […]