سیستم انتشار و چاپ مدیا - MARCO PACS- مارکو پکس

سیستم انتشار و چاپ مدیا diRectmedia

سيستم diRectmedia جهت سهولت کار کابران مرکز در زمينه رايت CD/DVD طراحي شده، به نحوي که CD/DVD هاي مرکز بدون هرگونه عمليات دستي و کاملا اتوماتيک رايت شده و با Label دلخواه مرکز ليبل زني مي شود. اين سيستم مي تواند در کنار هريک از محصولات diPacs، diVision، diMention قرار گيرد و يا حتي بصورت مرکزي مورد استفاده تمام بخشها بطور همزمان باشد. اين سيستم در 2 مدل تک مخزن (20 حلقه CD يا DVD) و دو مخزن (50 حلقه CD و 50 حلقه DVD) طراحي شده است. از امتيازات ويژه اين محصول قابليت طراحي ليبل مطابق نظر مرکز درمانی و نيز پرينت تاريخ بصورت شمسي است.