سیستم تحت وب Metric DICOM-مارکو پکس

سیستم تحت وب Metric DICOM

سيستم MARCO Metric Web Server یکی دیگر از محصولات مارکو پکس می باشد که دسترسي متخصصين به تصاوير از طريق Web را فراهم مي آورد، به نحوي متخصص و رادیولوژیست تنها با دسترسی به اینترنت و باز کردن Website مرکز درماني و وارد نمودن Username و رمز عبور به ليست بيماران دسترسي مي يابد. و با استفاده از امکانات تعبيه شده به سهولت تصاوير مربوطه را مرور مي نمايد.طراحي اين سيستم از استاندارد DICOM  بهره گيري نموده است و بدين وسيله حتي اگر کاربر به رايانه دستي خود نيز دسترسي نداشته باشد، تنها با دسترسي به اينترنت امکان مرور تصاوير و گزارش نويسي را در اختيار خواهد داشت.