تبادل گزارشها ReportLink - MARCO PACS- مارکو پکس

تبادل گزارشها ReportLink

با توجه به اینکه خروجی تصویربرداری تشخیصی در نهایت در قالب Report توسط متخصص پیاده سازی میشود، ارائه راهکارهای مناسب در این رابطه ضروری است. تمامی تلاش پرسنل تصویربرداری، فنی و پزشکان رادولوژیست در گزارش نهایی تشخیصی خلاصه می گردد که بایستی در زمان و مکان مناسب با صحت کامل در اختیار پزشک معالج قرار گیرد.
در این راستا، سیستم های مارکو پکس امکان Reporting با قابلیتهای زیر را فراهم میآورد :
Text : که شامل جستجوی متنی، دسته بندی و تگ کردن نیز میباشد
Voice : ثبت و پخش گزارش ثبت شده توسط پزشک با دسترسی مشخص
Image/File Attach: که در واقع شامل هرگونه فایل مورد نظر پزشک / متخصص جهت attach شدن به سوابق بیمار به عنوان بخشی از گزارش است. شامل گزارش شرح حال، آزمایشگاه، سونوگرافی و یا …