بلاگ

ژوئن 5, 2019
آرشیو و انتقال تصاویر پزشکی در فضای ابری و حذف کلیشه

آرشیو و انتقال تصاویر پزشکی در فضای ابری و حذف کلیشه

پنجم ژوئن روز جهانی محیط زیست و فرصت مناسبی است که اندکی به بررسی آرشیو و انتقال تصاویر پزشکی در فضای ابری و حذف کلیشه و تاثیر […]