ایستگاه کاربری - MARCO PACS- مارکو پکس

ایستگاه کاربری diVision Classic

diVisionمحصول دیگری از مارکو پکس می باشد برنامه اي است که در اختيار متخصصين و کاربران قرار مي گيرد تا تصاوير را از سيستم diPacs و از طريق شبکه بيمارستان بازيابي نمايند. اين برنامه با طراحي ساده و کاربردي آسان، امکان دريافت و مرور بلافاصله تصاوير را فراهم مي آورد. به نحوي که بطور نرمال براي دريافت تصاوير بيماري با 100 تصوير، کمتر از 5 ثانيه زمان نياز است.اين برنامه امکانات متعددي نظير عمليات اصلي Window Level، Zoom/Pan، Annotation، … و نيز عمليات پيشرفته ROI، CT Number، Scott View، Synchronization (Auto/Manual)، Export to AVI, JPG . MPR را در اختيار کاربر قرار مي دهد. همچنين امکان گزارش نويسي در فرمت Word با Dynamic بطور دلخواه مرکز قابل انجام است، به نحوي که فرمهاي گزارش نويسي استاندارد مرکز قابل تعريف و بهره  داري در سيستم diVision است. همچنين کاربر امکان رايت CD/DVD و حتي انتقال تصاوير روي Flash را در اختيار دارد.درصورتي که متخصصين سيستم diVision را روي رايانه دستي (Laptop) يا رايانه ميزي (Desktop) منزل يا محل کار خود نصب نمايند، قادر خواهند بود تصاوير را همانند موقعي که در مرکز حضور دارند، از طريق اينترنت دريافت و گزارش نموده و سپس گزارشات را به مرکز ارسال نمايند.

 

ایستگاه کاربری تخصصی diVision Pro

ایستگاه کاربری diVision Pro ویژه کاربری تخصصی توسط رادیولوژیستها و متخصصینی طراحی شده است که علاوه بر ابزارهای معمول کاری و پردازش دوبعدی تصاویر نیاز به تصویر سازی مجازی و 3D Processing به همراه فانکشهای پیشرفته در MPR و MIP و MinIP هستند.در رابط کاربری این سیستم کلیه ابزارهای تشخیصی حرفه ای برای دسترسی آسان کاربر پیاده سازی شده است به نحویکه بدون نیاز به نرم افزار جانبی، کلیه موارد مورد نیاز را در یک پنل در دسترس داشته باشد.