ماموریت

اهداف
فوریه 23, 2018
چشم انداز
فوریه 24, 2018
ارتقا سطح خدمات حوزه تصویر برداری به بیماران از طریق فراهم آوردن امکانی آسان و مطمئن برای متخصصین، پزشکان، کارکنان مراکز پزشکی برای دسترسی به اطلاعات و آرشیو تصویر برداری بیماران از هر نطقه و امکان ارائه نظر و گزارش تشخیصی.