بروکر
فوریه 24, 2018
سامانه های پشتیبانی
فوریه 24, 2018

سيستم MARCO Metric Web Server دسترسي متخصصين به تصاوير از طريق Web را فراهم مي آورد، به نحوي متخصص و رادیولوژیست تنها با دسترسی به اینترنت و باز کردن Website مرکز درماني مراجعه کرده و وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور به ليست بيماران دسترسي مي يابد. و با استفاده از امکانات تعبيه شده به سهولت تصاوير مربوطه را مرور مي نمايد.

مشاهده کاتالوگ: Metric DICOM

مشاهده راهنمای کاربری مخصوص کاربران عادی: operating manual

مشاهده راهنمای کاربری مخصوص پکس ادمین: operating manual-Admin