بروکر

سیستم تبادل گزارش ها
فوریه 24, 2018
سامانه تحت وب
فوریه 24, 2018
  • حلقه مفقوده جهت اتوماسيون کامل مراکز درماني را فراهم مي نمايد. در واقع ارتباطي دوطرفه بين دستگاه تصوير برداري و سيستم اطلاعات درماني مرکز را بوجود مي آورد که با پياده سازي آن، اطلاعات بصورت مکانيزه روي دستگاه تصويربرداري بارگذاري شده و اپراتور نيازي به ورود اطلاعات بصورت دستي نخواهد داشت.اين روال علاوه بر کم کردن خطاي اپراتوري، شناسه يکتايي  بين سيستمها بوجود مي آورد به نحويکه با داشتن همان ID بيمار در تمام سيستمهاي مختلف HIS و پکس ميتوان خدمات رساني بيمار مورد نظر را رهگيري نمود
  • از طرف ديگر با تامين سرويس 5MPPS براي مرکز امکان اعلام اتوماتيک اتمام فرايند تصوير برداري به سيستم HIS را فراهم مي نمايد، به نحوي که بلافاصله پس از اتمام فرايند تصوير برداري مجموعه اطلاعات و وضعيت حاصله از طريق موداليتي براي سيستم Broker و سپس براي سيستم HIS ارسال مي شود. بدين ترتيب، همواره آخرين وضعيت تصوير برداري بيمار بدون نياز به دخالت کاربر يا اپراتور، و بطور اتوماتيک در سيستم HIS ثبت خواهد شد.
  • در واقع اين از نقاط تمايز بارز مجموعه محصولات مارکو است که فراهم آوري سيستمي يکپارچه با قابليت سازگاري با تمامي سيستمها و سرويسهاي موجود در مراکز را امکان پذير ساخته است.

مشاهده کاتالوگ: Worklist Server-Broker