ایستگاه کاربری کلاسیک

ایستگاه کاربری
فوریه 24, 2018
ایستگاه کاربری تخصصی
فوریه 24, 2018
سيستم diVision برنامه اي است که در اختيار متخصصين و کاربران قرار مي گيرد تا تصاوير را از سيستم diPacs و از طريق شبکه بيمارستان بازيابي نمايند. اين برنامه با طراحي ساده و کاربردي، امکان دريافت و مرور بلافاصله تصاوير را فراهم مي آورد. به نحوي که بطور نرمال براي دريافت تصاويربيماري با 100تصوير، کمتر از 5 ثانيه زمان نياز است.
اين برنامه امکانات متعددي نظير عمليات اصلي Window Level ، Zoom/Pan ، Annotation ،و… نيز عمليات پيشرفته ROI ، CT Number ، Scott View ، Synchronization (Auto/Manual) ، Export to AVI, JPG . MPR را در اختيار کاربر قرار ميدهد. همچنين امکان گزارش نويسي در فرمت Word با Dynamic بطور دلخواه مرکز قابل انجام است، به نحوي که فرمهاي گزارش نويسي استاندارد مرکز قابل تعريف و بهره داري در سيستم diVision است. همچنين کاربر امکان رايت CD/DVD و حتي انتقال تصاوير روي Flash را در اختيار دارد.
درصورتي که متخصصين سيستم diVision را روي رايانه دستي (Laptop )يا رايانه ميزي ( Desktop )منزل يا محل کار خود نصب نمايند، قادر خواهند بود تصاوير را همانند موقعي که در مرکز حضور دارند، از طريق اينترنت دريافت و گزارش نموده و سپس گزارشات را به مرکز ارسال نمايند.

مشاهده کاتالوگ: diVision Classic